در فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی مقوله مالی و سرمایه‌گذاری دارای اهمیت بنیادی است و در حقیقت باید پیش‌شرط تولید و به عبارت صحیح‌تر شرط لازم آن دانست. اقتصاددانان سرمایه را نیروی محرکه و موتور رشد و توسعه اقتصادی دانسته و کلیه دوره های آموزشی مورد نظر براساس همین تجربیات طراحی گردیده است.

افزایش نیروهای مولد جامعه که منجر به افزایش تولید، توسعه اقتصادی، اشتغال کامل و به ویژه ارتقاء سطح درآمدها می‌شود، بدون سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و بکارگیری سرمایه در فعالیت‌های مختلف اقتصادی ممکن نگردیده و به آرمان‌های دست نیافتنی تبدیل می‌گردند.

از این‌رو براساس نیاز مبرم به آموزش در روان‌سازی سیستم مالی و سرمایه‌گذاری و ایجاد بستری کارآمد میان نهادها و افراد دارای پتانسیل، دوره «مالی و سرمایه‌گذاری» طراحی گردید. این دوره جامع نقشه‌ای راهنما برای روش‌ها و ابزارهای مختلف تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در حوزه مختلف را بازی می‌کند که گذراندن دوره «مالی و سرمایه‌گذاری» مزایای زیادی برای افراد و سازمان‌ها به همراه خواهد داشت.

 

هدف از برگزاري دوره

هدف از طراحی این دوره نیاز سازمان‌ها با شرایط روز اقتصادی ایران و بین‌الملل و حل مسائل روز بنگاه‌های ایرانی با رویکرد کاربردی مدنظر می‌باشد.

 

محتوای دوره

دوره کوتاه مدت مالی و سرمایه‌ گذاری به مدت ۱۰۴ ساعت شامل دروس زیر می باشد :

محور های دوره
مالی رفتاری
تحلیل اقتصاد، بازار و صنعت
تحلیل صورت های مالی و بودجه ریزی سرمایه ای
تحلیل بازارهای مالی
سرمایه گذاری در بورس (مقدماتی - پیشرفته)
تامین مالی و روش های آن

 

شرایط ثبت نام

  • داشتن مدرک کارشناسی تمامی رشته ها

لازم به ذکر است در پاین دوره , گواهینامه دوره کوتاه مدت دال بر گذراندن این دوره به دانش پژوه اعطاء میگردد.