دوره فشرده MBA در طول ۱ سال و ۸ گرایش :

 • استراتژی
 • بازاریابی
 • مالی
 • مدیریت پروژه
 • سیستم های اطلاعاتی
 • مدیریت شهری
 • هتلداری
 • گردشگری

و در ۳ ترم شامل :

 1. ترم دروس پایه 
 2. ترم دروس اصلی
 3. ترم دروس تخصصی

برگزار می‌‌گردد که به شرح زیر می‌باشند:

دروس ترم اول
 نام درس  مدت زمان
 اقتصاد برای مدیران 20
 حسابداری و مدیریت مالی بنگاه ها 24
 مبانی سازمان 20
 رفتار سازمانی 20
 مدیریت منابع انسانی 20

  

دروس ترم دوم
 نام درس  مدت زمان
 مدل کسب و کار 16
 اصول بازاریابی 24
 تجارت الکترونیک 16
 مدیریت استراتژیک 24
 اصول و فنون مذاکره 20

 

 دروس تخصصی ترم سوم (گرایش ها)

 

دوره MBA گرایش بازاریابی
 نام درس  مدت زمان
 استراتژی های بازاریابی 24
 مدیریت فروش 24
 مدیریت برند 24
 تحقیقات بازاریابی 24

 

دوره MBA گرایش استراتژی
 نام درس  مدت زمان
 تفکر استراتژیک 24
 تدوین طرح کسب و کار 20
 مدیریت تحول سازمانی 24
 اجرا و کنترل استراتژیک 28

  

دوره MBA گرایش مدیریت پروژه
 نام درس  مدت زمان
 اصول مدیریت پیمان و قرارداد ها 24
 آشنایی با نرم افزار های پروژه 24
 استاندارد های دانش مدیریت پروژه PMBOOK 32
 مهندسی ارزش 16

 

 

دوره MBA گرایش گرایش مالی(بورس و سهام)
 نام درس  مدت زمان
مدیریت سرمایه گذاری و ریسک 24
ارزش گذاری بنگاه های اقتصادی 24
آشنایی با تامین مالی از طریق بورس 24
مدیریت مالی شرکتی پیشرفته 24

  

دوره MBA گرایش مدیریت شهری
 نام درس  مدت زمان
مدیریت سازمان های محلی و شهرداری ها 24
جامه شناسی و آسیب شناسی شهری 24
برنامه ریزی شهری 32
بودجه ریزی شهری 16

  

دوره MBA گرایش سیستم های اطلاعاتی
 نام درس   مدت زمان
 تجارت الکترونیکی 1 24
 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی 24
 مدیریت تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات 24
 مدیریت روابط با مشتری  24

  

دوره MBA گرایش هتلداری
 نام درس  مدت زمان
تدوین طرح کسب و کار گردشگری 12
استراتژی بازار 16
مدیریت فروش و تبلیغات گردشگری 16
برند سازی گردشگر 12
قوانین و مقررات گردشگری 12
مدیریت زنجیره تامین و توزیع کالا و خدمات 12

 

 

دوره MBA گرایش گردشگری
 نام درس  مدت زمان
تدوین طرح کسب و کار گردشگری 12
استراتژی بازار 16
مدیریت فروش و تبلیغات گردشگری 16
برند سازی گردشگر 12
قوانین و مقررات گردشگری 12
مدیریت مقاصد گردشگری 12